Category: rangkaian

Arduino: Membaca Data Jarak Menggunakan Modul Sensor Ultrasonik PING Parallax 0

Arduino: Membaca Data Jarak Menggunakan Modul Sensor Ultrasonik PING Parallax

Pada tutorial ini digunakan software Arduino 1.0.1 yang merupakan versi terbaru IDE Arduino. Namun tak hanya menggunakan versi terbaru, sebagai perbandingan, digunakan juga IDE Arduino-0022. Pada kedua versi Arduino tersebut terdapat contoh program sensor...

0

Arduino UNO

Pengenalan Arduino UNO Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328 (datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator...