Category: arduino

Arduino: Membaca Data Jarak Menggunakan Modul Sensor Ultrasonik PING Parallax 0

Arduino: Membaca Data Jarak Menggunakan Modul Sensor Ultrasonik PING Parallax

Pada tutorial ini digunakan software Arduino 1.0.1 yang merupakan versi terbaru IDE Arduino. Namun tak hanya menggunakan versi terbaru, sebagai perbandingan, digunakan juga IDE Arduino-0022. Pada kedua versi Arduino tersebut terdapat contoh program sensor...